Badanie niszczące

Metalograficzne badania mikroskopowe i makroskopowe

Pracownia Badań Mechanicznych i Metalograficznych wyposażona jest w maszyny wytrzymałościowe, mikroskopy i inne urządzenia firm Zeiss, Foerster, Mitutoyo, Instrumatic, Krautkramer, Proseq, Sony, WPM i innych. Są to m.in. 4 maszyny wytrzymałościowe (100-1000 kN), 2 młoty udarowe, 8 twardościomierzy (stacjonarnych i przenośnych) i mikroskopy optyczne. Ponadto posiadamy bogaty zestaw spoinomierzy, narzędzi pomiarowych i wzorców. Wyposażenie pracowni zostało w ostatnich latach zmodernizowane i przystosowane do obróbki i przesyłu danych w formacie cyfrowym. Nowoczesne wyposażenie pozwala nam przeprowadzać m.in metalograficzne badania makroskopowe i mikroskopowe, badania geometrii spoin, a także badania mechaniczne w tym, próba łamania złącz spawanych oraz wiele innych. Wszystkie testy przeprowadzane są z zachowaniem najwyższych norm. Odpowiednie wyposażenie, jak i doświadczenie sprawia, że badania niszczące, w tym metalograficzne badania mikroskopowe oraz badania składu chemicznego wykonujemy z zachowaniem wysokiego standardu usług.

W naszej pracy stosujemy poniższe metody badań:

  • Spektroskopową (PMI) i staloskopową – badanie składu chemicznego
  • Mechaniczne – zginanie, rozciąganie, łamanie, udarność (do -196˚C), badanie twardości, próby technologiczne
  • Metalograficzne – makroskopowe i mikroskopowe (także repliki)
  • Badania odporności na korozję międzykrystaliczną
  • Badania zawartości ferrytu
  • Badania geometrii spoin
  • Pomiary długości i kąta

Kontakt